شنیدن اروپا ایرانی مسابقه دروازه بان

شنیدن: اروپا ایرانی مسابقه دروازه بان افتخار آفرینی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی حاشیه‌های آخرین جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران (عکس)

آخرین جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران امروز یکشنبه برگزار شد تا جلسه بعدی با حضور منتخبان شورای پنجم در همین سالن برگزار شود؛ سالنی که در 4سال گذشته شا

حاشیه‌های آخرین جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران (عکس)

حاشیه های آخرین جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران (عکس)

عبارات مهم : آخرین

آخرین جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران امروز یکشنبه برگزار شد تا جلسه بعدی با حضور منتخبان شورای پنجم در همین سالن برگزار شود؛ سالنی که در 4سال گذشته شاهد اتفاقات زیادی بود.

از گزینش پر حاشیه شهردار گرفته تا قهر و آشتی های سیاسی و زد و خوردهای اعضای ورزشکار جلوی چشم همکارانشان. حاشیه های آخرین جلسه شورای چهارم را در گزارش تصویری زیر ببینید.

حاشیه‌های آخرین جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران (عکس)

آخرین جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران امروز یکشنبه برگزار شد تا جلسه بعدی با حضور منتخبان شورای پنجم در همین سالن برگزار شود؛ سالنی که در 4سال گذشته شا

اخبار اجتماعی – تسنیم

حاشیه‌های آخرین جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران (عکس)

واژه های کلیدی: آخرین | اخبار | ایران | ورزشکار | شورای شهر | اخبار اجتماعی

حاشیه‌های آخرین جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران (عکس)

حاشیه‌های آخرین جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران (عکس)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs