شنیدن اروپا ایرانی مسابقه دروازه بان

شنیدن: اروپا ایرانی مسابقه دروازه بان افتخار آفرینی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی زمین‌لرزه ها موجب انتقال کربن از آب‌های سطحی به عمیق می‌شوند

تجزیه و تحلیل هسته‌های رسوبی به دست آمده از درازگودال ژاپن نشان می‌دهد زمین‌لرزه ها نقشی کلیدی در ایجاد تناوب کربن اعماق اقیانوس دارند. 

زمین‌لرزه ها موجب انتقال کربن از آب‌های سطحی به عمیق می‌شوند

زمین لرزه ها موجب انتقال کربن از آب های سطحی به عمیق می شوند

عبارات مهم : تاریخ

تجزیه و تحلیل هسته های رسوبی به دست آمده از درازگودال ژاپن نشان می دهد زمین لرزه ها نقشی کلیدی در ایجاد تناوب کربن اعماق اقیانوس دارند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، درازگودال ژاپن یک حفره بسیار عمیق در کف اقیانوس واقع در حاشیه شرقی کشور ژاپن است.

زمین‌لرزه ها موجب انتقال کربن از آب‌های سطحی به عمیق می‌شوند

این هسته رسوبی در عمق هفت هزار و 542 متری اقیانوس در جریان مطالعاتی که به وسیله مرکز علوم هوا اقیانوس در دانشگاه برمن آلمان به انجام رسید، شناسایی و کشف شد.

در این تحقیقات از شیوه تاریخ گذاری رادیوکربن استفاده شده است است که یک روش تاریخ گذاری جهت تخمین وقت فوت موجودات زنده به شمار می آید، البته روش های متداول تاریخ گذاری رادیوکربن جهت لایه های رسوبی اعماق زیاد از پنج هزار متر کاربرد ندارد لیکن در این اعماق، فشار آب، ترکیبات معدنی موردنیاز جهت تاریخ گذاری را از بین می برد.

تجزیه و تحلیل هسته‌های رسوبی به دست آمده از درازگودال ژاپن نشان می‌دهد زمین‌لرزه ها نقشی کلیدی در ایجاد تناوب کربن اعماق اقیانوس دارند. 

به همین علت محققان از شیوه ای موسوم به رادیوکربن آنلاین گازی استفاده کردند که قادر است به سرعت میزان کربن رادیواکتیو موجود در لایه های متفاوت رسوب را اندازه گیری کند، سپس این شیوه را جهت نخستین بار با تکنیک تاریخ گذاری Ramped PyrOx ترکیب کردند که در آن مواد ارگانیک موجود در لایه های متفاوت رسوب سوزانده شده است و با مقایسه اطلاعات مربوط به دمای سوختن لایه های رسوبی متفاوت می توان طول عمر هر لایه را تشخیص داد.

محققان با استفاده از این شیوه، سه لایه رسوبی را شناسایی کردند که دارای مقادیر زیادی از مواد ارگانیک هستند و با فواصل زمانی زیادی از یکدیگر ایجاد شده است اند.

تشکیل این لایه ها با سه زلزله بزرگ در سال های 2011 میلادی در توکیو، یک زلزله بدون نام در سال 1454 و زلزله سنریکو در سال 869 میلادی همزمان است.

زمین‌لرزه ها موجب انتقال کربن از آب‌های سطحی به عمیق می‌شوند

بر اساس نتیجه های حاصل از این تحقیقات وقوع زمین لرزه ها موجب جنبش شکل گیری جریان رسوبات از آب های ساحلی به عمق اقیانوس می شوند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Communications انتشار یافته هست.

تجزیه و تحلیل هسته‌های رسوبی به دست آمده از درازگودال ژاپن نشان می‌دهد زمین‌لرزه ها نقشی کلیدی در ایجاد تناوب کربن اعماق اقیانوس دارند. 

واژه های کلیدی: تاریخ | زلزله | تحقیقات | استفاده | اقیانوس | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs